"ואהבת" – אהבה ואושר

510

זהב 14K וכסף 925

ואהבת-

ראוי לו לאדם שישים כל מגמתו וכל מחשבתו אחר אהבת ה', ויעריך בלבו תמיד כי כל מה שהוא בעולם – עושר, בנים ממשלה וכבוד – הכול כאין וכאפס כנגד אהבתו של ה'. יעשה כל יכלתו להרגיל מחשבות לבו כל היום, עד שלא יהיה רגע אחד ביום ובלילה שלא יזכור אהבת ה'בכל לבו

מידה

49, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70