תיקון חוה

חוה נקראה בשמה משום שהייתה אם כל חי. היא גם מי שביצעה את החטא הראשון כך שגם הצורך בתיקון מתחיל בה. על פי חז"ל שם האדם משפיע על גורלו, ועל כן בכוחה של חוה ושל כל אישה אחריה לתקן את תוצאות החטא על מנת להיות מקור החיים הנצחיים. הסוד טמון בשמה של חוה המורכב משלוש אותיות בסדר מסוים זה, והוא הקובע את כוחה לתקן כל יסוד של חטא בנפש האדם:

ח' היא הספרה 8, שמרכיבה את מגן אברהם, סמל שבו שמונה כנפיים.

ו' היא הספרה 6 שמרכיבה מגן דוד, סמל שבו שש כנפיים.

ה' היא הספרה 5 שמרכיבה את מגן שלמה, סמל שלו חמש כנפיים.

שלושת המגנים יחדיו מרכיבים את תיקון חוה ליצירת קמע רב עצמה – אברהם, דוד, שלמה. אברהם ושרה מתחילים את התיקון, כאשר דוד ושלמה ממשיכים בדרכם. שמות אלו קשורים גם למחזור הלבנה שאליו נמשלה חוה. כל מגן מצביע על מחשבה הייחודית לעבודה הפנימית שהאדם עושה בנפשו, וכל כנף במגנים מחושבת בדיוק רב לפי תורת החסידות. תורה זו אומרת שההסתכלות באלכסון היא היכולת להסתכל באין האלוהי וביש הנברא. התיקון הינו אין סופי ומתחדש כל הזמן.

תיקון חוה

הקמע מחבר את כנפות המשולשים של המגנים המרכיבים אותו, לתיקון שלם שזורם אנרגטית דרך המשולשים לכיוון מטה. חיבור ממדי הזמן והמקום נעשה בתיקון חוה שמגיע כקמע מרהיב. קמע זה נצרף בצורות שונות המעידות על חיבור הממדים והם מקבילים לשלושה תיקונים בסיסיים בנפש האדם: תיקון המוח, תיקון המעשה ותיקון המידות. קמע הסגולה הזה לתיקון עשוי ממתכות יקרות משולבות זו בזו בתכונותיהן, המעבירות אליכם את ההגנה והאנרגיה הרוחנית שלהן. במגן יש גם שילוב אותיות השם המפורש וצירופי גימטריה מדויקים וחזקים שמעניקים עוצמה רוחנית. כוח זה מביא לכם את התיקון והאיזון בנפשכם יותר מכל קמע אחר ומסייע לתיקון המידות ולשינוי לטובה בחייכם.